Kielet

suomeksi svenska norska english

Luotettava kumppani - logo

luotettava-kumppani-logo.png

sakosailio f

LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ

EcoTank  Sakosäiliöt ja harmaavesijärjestelmät on tarkoitettu käytettäväksi umpisäiliön ohella täydentämään asuin- lomarakennusten ja muiden kiinteistöjen jätevesien käsittelyä. WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja muut vedet (suihku- ja pesuvedet) johdetaan sakosäiliöön josta ne johdetaan harmaavesijärjestelmään.

EcoTank  Sakosäiliöt ovat 3-osastoisia. 3-osastoisella sakosäiliöllä saavutetaan merkittäviä etuja. Säiliöstä lähtevä jätevesi on huomattavasti puhtaampaa verrattuna 2-osastoiseen säiliöön. Käytännössä on todettu, että 2-osastoisen sakosäiliön perään asennettavan imeytysputkiston käyttöikä on ainoastaan 5-7 vuotta, kun taas 3-osastoisen sakosäiliön perään asennetun imeytysputkiston käyttöikä on jopa 25-30 vuotta.

1.7.2013 lähtien rakennusasetuksen mukaan, tulee kaikki SAKOSÄILIÖT olla CE-hyväksyttyjä, joita asennetaan uudis- tai saneerauskohteisiin. EcoTankin sakosäiliöt ovat CE-hyväksyttyjä.

Kaksoisviemäröinnillä saavutetaan kustannustehokkuutta. Maaimeyttämössä käsitellään ainoastaan harmaat vedet, imeytyy maaperään vähemmän ravinteita ja orgaanisia aineita. Umpisäiliön tyhjennyskustannukset pienenevät, kun umpisäiliöön johdetaan vain wc-vedet.

Sakosäiliön perään asennettava maaimeyttämö koostuu jakokaivosta, imeytysputkistosta (yleensä 2x15m), ilmastointiputkista, jakokaivon ja sakosäiliön välisestä putkesta.

Tähän järjestelmään voidaan lisätä tarvittaessa kokoomaputkisto (yleensä 2 x 15m), ilmastointiputket ja tarkistuskaivo josta suodatuskentän läpi kulkeneet puhdistuneet jätevedet voidaan johtaa ojaan. Kokooma putkisto asennetaan yleensä 80-120 cm imeytysputkistoa syvemmälle, riippuen maaperästä. Tätä järjestelmää kutsutaan maasuodattamoksi.

slamavskiljare2slamavskiljare3