Kielet

suomeksi svenska norska english

Luotettava kumppani - logo

luotettava-kumppani-logo.png

2STRONG-SAKOsailiot-horz

LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ TARJOUKSET ESITE

Silloin kun sakosäiliöltä vaaditaan tiiviyttä ja erityisen lujaa rakennetta, valitaan STRONG.
STRONG sakosäiliöt ovat rakenteeltaan 2-seinämäisiä ja erittäin vahvarakenteisia. Säiliön on kestettävä kaikenlaiset olosuhteet niin pakkaset kuin kesähelteet. Säiliöiden rungot valmistetaan samoista putkista mitä käytetään valtateiden alitusputkistoissa.

STRONG sakosäiliöt ovat ainoita markkinoilla olevia "tuplaseinämäisiä" säiliöitä!

Halkaisijaksi voidaan valita 1000, 1200, 1600, 2100 tai 2400 mm. Pituus määräytyy säiliön tilavuuden mukaan. Sisääntulo- ja purkuyhde 110, 200, 315 tai 400 mm kiinteistöltä tulevan putken mukaan.

CE-hyväksytyissä säiliöissä on 400 mm:n tyhjennysputki jokaisen osaston yläpuolella.

STRONG sakosäiliöt ja harmaavesijärjestelmät on tarkoitettu käytettäväksi umpisäiliön ohella täydentämään asuin- lomarakennusten ja muiden kiinteistöjen jätevesien käsittelyä. WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja muut vedet (suihku- ja pesuvedet) johdetaan sakosäiliöön josta ne johdetaan harmaavesijärjestelmään.

STRONG sakosäiliöt ovat 3-osastoisia. 3-osastoisella sakosäiliöllä saavutetaan merkittäviä etuja. Säiliöstä lähtevä jätevesi on huomattavasti puhtaampaa verrattuna 2-osastoiseen säiliöön. Käytännössä on todettu, että 2-osastoisen sakosäiliön perään asennettavan imeytysputkiston käyttöikä on ainoastaan 5-7 vuotta, kun taas 3-osastoisen sakosäiliön perään asennetun imeytysputkiston käyttöikä on jopa 25-30 vuotta.

1.7.2013 lähtien rakennusasetuksen mukaan, tulee kaikki SAKOSÄILIÖT olla CE-hyväksyttyjä, joita asennetaan uudis- tai saneerauskohteisiin.

Kaksoisviemäröinnillä saavutetaan kustannustehokkuutta. Maaimeyttämössä käsitellään ainoastaan harmaat vedet, jolloin imeytyy maaperään vähemmän ravinteita ja orgaanisia aineita. Umpisäiliön tyhjennyskustannukset pienenevät, kun umpisäiliöön johdetaan vain wc-vedet.

Sakosäiliön perään asennettava maaimeyttämö koostuu jakokaivosta, imeytysputkistosta (yleensä 2x15m), ilmastointiputkista, jakokaivon ja sakosäiliön välisestä putkesta.

Tähän järjestelmään voidaan lisätä tarvittaessa kokoomaputkisto (yleensä 2 x 15m), ilmastointiputket ja tarkistuskaivo josta suodatuskentän läpi kulkeneet puhdistuneet jätevedet voidaan johtaa ojaan. Kokoomaputkisto asennetaan yleensä 80-120 cm imeytysputkistoa syvemmälle, riippuen maaperästä. Tätä järjestelmää kutsutaan maasuodattamoksi.

Strong sakosailiot asennus1Strong sakosailiot asennus2